Amagansett -- November 22-23 2003


Click to see 01 Napeague Firetruck.jpg
01 Napeague Firetruck.jpg
Nov 22 2003
1:26:53 pm
Click to see 02 Walking Dunes 1.jpg
02 Walking Dunes 1.jpg
Nov 22 2003
1:40:10 pm
Click to see 03 Walking Dunes 2.jpg
03 Walking Dunes 2.jpg
Nov 22 2003
1:51:45 pm
Click to see 04 Walking Dunes 3.jpg
04 Walking Dunes 3.jpg
Nov 22 2003
1:59:23 pm
Click to see 05 Walking Dunes 4.jpg
05 Walking Dunes 4.jpg
Nov 22 2003
2:13:48 pm
Click to see 06 Walking Dunes 5.jpg
06 Walking Dunes 5.jpg
Nov 22 2003
2:34:24 pm
Click to see 07 Walking Dunes 6.jpg
07 Walking Dunes 6.jpg
Nov 22 2003
2:35:39 pm
Click to see 08 Walking Dunes 7.jpg
08 Walking Dunes 7.jpg
Nov 22 2003
2:35:56 pm
Click to see 09 Walking Dunes 8.jpg
09 Walking Dunes 8.jpg
Nov 22 2003
2:36:51 pm
Click to see 10 Walking Dunes 9.jpg
10 Walking Dunes 9.jpg
Nov 22 2003
2:37:06 pm
Click to see 11 Clam Bar 1.jpg
11 Clam Bar 1.jpg
Nov 22 2003
2:55:57 pm
Click to see 12 Clam Bar 2.jpg
12 Clam Bar 2.jpg
Nov 22 2003
2:57:34 pm
Click to see 13 Clam Bar 3.jpg
13 Clam Bar 3.jpg
Nov 22 2003
2:57:59 pm
Click to see 14 Clam Bar 4.jpg
14 Clam Bar 4.jpg
Nov 22 2003
2:59:35 pm
Click to see 15 Clam Bar 5.jpg
15 Clam Bar 5.jpg
Nov 22 2003
3:00:22 pm
Click to see 16 Clam Bar 6.jpg
16 Clam Bar 6.jpg
Nov 22 2003
3:02:56 pm
Click to see 17 Night Barn 1.jpg
17 Night Barn 1.jpg
Nov 22 2003
9:32:05 pm
Click to see 18 Night Barn 2.jpg
18 Night Barn 2.jpg
Nov 22 2003
9:34:39 pm
Click to see 19 Night Barn 3.jpg
19 Night Barn 3.jpg
Nov 22 2003
10:52:29 pm
Click to see 20 Night Barn 4.jpg
20 Night Barn 4.jpg
Nov 22 2003
10:53:38 pm
Click to see 21 Night Barn 5.jpg
21 Night Barn 5.jpg
Nov 22 2003
10:54:32 pm
Click to see 22 Night Barn 6.jpg
22 Night Barn 6.jpg
Nov 22 2003
10:57:17 pm
Click to see 23 Night Barn 7.jpg
23 Night Barn 7.jpg
Nov 22 2003
11:00:17 pm
Click to see 24 Night Barn 8.jpg
24 Night Barn 8.jpg
Nov 22 2003
11:01:55 pm
Click to see 25 Paul at Indian Wells.jpg
25 Paul at Indian Wells.jpg
Nov 23 2003
11:01:20 am
Click to see 26 Roof Work 1.jpg
26 Roof Work 1.jpg
Nov 23 2003
11:14:01 am
Click to see 27 Roof Work 2.jpg
27 Roof Work 2.jpg
Nov 23 2003
11:49:38 am
Click to see 28 Roof Work 3.jpg
28 Roof Work 3.jpg
Nov 23 2003
11:54:10 am
Click to see 29 Roof Work 4.jpg
29 Roof Work 4.jpg
Nov 23 2003
11:54:25 am
Click to see 30 Roof Work 5.jpg
30 Roof Work 5.jpg
Nov 23 2003
12:10:35 pm
Click to see 31 Roof Work 6.jpg
31 Roof Work 6.jpg
Nov 23 2003
12:19:48 pm
Click to see 32 Roof Work 7.jpg
32 Roof Work 7.jpg
Nov 23 2003
12:39:42 pm
Click to see 33 Day Barn 1.jpg
33 Day Barn 1.jpg
Nov 23 2003
1:48:19 pm
Click to see 34 Day Barn 2.jpg
34 Day Barn 2.jpg
Nov 23 2003
1:50:30 pm
Click to see 35 Day Barn 3.jpg
35 Day Barn 3.jpg
Nov 23 2003
1:52:03 pm
Click to see 36 Day Barn 4.jpg
36 Day Barn 4.jpg
Nov 23 2003
1:54:23 pm
Click to see 37 Day Barn 5.jpg
37 Day Barn 5.jpg
Nov 23 2003
1:56:14 pm
Click to see 38 Day Barn 6.jpg
38 Day Barn 6.jpg
Nov 23 2003
1:56:58 pm
Click to see 39 Day Barn 7.jpg
39 Day Barn 7.jpg
Nov 23 2003
1:59:26 pm
Click to see 40 Day Barn 8.jpg
40 Day Barn 8.jpg
Nov 23 2003
2:03:53 pm
Table created by Dickbrain